تبلیغات
بلوچ و بلوچستان
 

 

 

بلوچ و بلوچستان


بلوچ وبلوچستان در گذر تاریخ

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

              خداوندبزرگ وبلند مرتبه می فرمایند : « ای مردم! ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهای و قبیله‏ها قرار دادیم تا یكدیگر! را بشناسید; (اینها) ملاك امتیاز، نیست؟! گرامی‏ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست; خداوند دانا و آگاه است!» الحجرات(13)

               وقتی كه آفرینده ما آشكارا و با صراحت ارزش انسان را در قبیله وطایفه نمی داند اگر واقعا او را دوست داریم باید مطیع فرمانش باشیم وفخر وافتخار به قومیت خاص آن هم در عصر اطلاعات وارتباطات كه علم وتكنولوژی پیشرفته حرف اول را می زند،  حماقتی جاهلانه بیش نیست.

               مطمئن باشید بیشتر شعار ها وادعاهای استقلال طلبانه وقوم گرایی ریشه در توطئه كشور های به ظاهر دیموكرات ومردمی غرب به گوش می رسد كه با برانگیختن حس ناسیونالیستی یك عده جوان پاك وساده قصد اختلاف ودرگیر آن ها را با حكومت مركزی دارند وخود با شعله ورتر كردن این آتشی كه برافروخته اند سعی می كنند از آبی كه گل آلود كرده اند ماهی های بگیرند.

               شاید ندانید ولی بیشتر درگیری های طوایف وقبایل به خاطر مسائل بی ارزشی و جزئی است كه ارزش یك مشاجره لفظی ندارد چه رسد به قتل وكشتار كه در شان انسان وانسانیت نیست

              از روزگاران گذشته دور و تاكنون دشمنان غربی ما یا حكومت های دیكتاتوری خود كشورها ها به خاطر حفظ حكومت خود ، غیر مستقیم ومخفیانه بین طوایف وگروهها اختلاف می انداخته اند وبا مجهز كردن آن ها به اسلحه و وسایل كشتار جمعی از كشتار  ودرگیری های درونیشان لذت می برند وبه استحكام پایه های متزلزل خود می پرداختند ، ولی در عصر و دوران حاضر كه عصر اطلاعات نام دارد این حقه ها ونیرنگ ها لو رفته ومردم كاملا هوشیار وبیدار شده اند وشعار آزادی واستقلال طلبی غربی ها را دامی پهن كرده برای گشترش استعمار خود می دانند.

                استعمارگری كه با شعار آبادانی و بعدا به زور اسلحه بزرگ شد وثروت كشور ها را چپاول وغارت كرد و نهایتا از بین رفت اكنون به شكلی جدید در حال رشد ونمو می باشد كه همان شعار دموكراسی وآزادی قومیت ها نام گذاری شده است.

                تنها راه ناكام گذاشتن این نوع استعمارگری ها گسترش آزادی های مشروع وقانونی واز بین بردن تبعیض های مذهبی و قومی سران حكومت ها با مردم خود می باشد ، چرا كه خواسته و  ناخواسته ریشه دیكتاتوری ها  همین تبعیض ها می باشد.

               تمام مذاهب و قومیت ها اگر بها داده شوند و محترم شمرده شوند استعمارگران واقعی

 ( آمریكا ،انگلیس ،روسیه ،اسرائیل و... )  ونوكران حلقه به گوش آنها ناكام شده ، بعد از مدتی از شعار های پوچ وتبلیغات بی ارزش خود خسته ودلسرد می شوند .

در زیر جهت اطلاع عمومی لیستی از فهرست طوایف وقبایل بلوچ ساكن سیستان وبلوچستان را برای شما می آورم هر چند كه خیلی كامل وجامع نیست ولی دركل خیلی مفید است.

به امید روزی كه ارزش انسان صرفا فقط وفقط  به خاطر انسانیت او باشد.

 

 

 

 

 

   نویسنده : بلوچ ׀ تاریخ : شنبه 21 آذر 1388׀ برای نظر دادن اینجا كلیك كنید


 
CopyRight 2009 , baloosh.Mihanblog.Com , All Rights Reserved
Powered By Mihanblog | Template By : Kashkul.Com - P30Temp.Co.Cc